کلویی کارداشیان، روز سه‌ شنبه عکس‌ هایی را در اینستاگرام و اسنپ‌ چت به اشتراک گذاشت که به نحوه نگاه او در سال جدید در سفر اسکی در یوتا با فرزندان کوچکش نگاه می‌ کرد.

او در کنار عکسی از خود در حال گردش در شهر بود توضیح داد: “این یک سفر لحظه آخری فوق العاده بود، اما من نمی خواستم فرصت را از دست بدهم تا بچه ها را به برف بازی ببرم.”

“ما می‌خواستیم در شهر قدم بزنیم تا ببینیم چه خبر است، اما در نظر نگرفتیم که روز سال نو بود، بنابراین همه چیز تقریباً بسته بود.”

 

در یک سری پست در ماه گذشته در اسنپ چت، کلویی در مورد سنت مورد علاقه خانواده اش صحبت کرد. این مادر در مورد فرزندانش گفت: “البته، تیتوم نمی داند چه اتفاقی دارد می افتد، اما ترو واقعا از آن لذت می برد و آنقدر شیرین است که ترو همیشه به برادرش فکر می کند.” او می خواهد او را در هر فعالیتی که ما به عنوان خانواده انجام می دهیم، شرکت دهد.