دیدن افراد و سازمان‌ هایی که برای ایجاد یک تفاوت مثبت در دنیایی که با چالش‌ های مختلف خدشه‌ دار شده است، دلگرم‌ کننده است. کامیلا آولا بانوی برگزیده 2023، با تبدیل شدن به سفیر بین المللی بنیاد “مبتنی بر عشق” که توسط کارلوس مسبر تأسیس شده است، گام مهمی در این مسیر برداشته است.

هدف این بنیاد بهبود جهان از طریق آموزش مبتنی بر عشق، ایجاد آینده ای پر از عشق و آگاهی است. در دورانی که با جنایات و انبوهی از مسائل اجتماعی مشخص شده است، بنیاد “Yo Vivo en el Amor” به عنوان یک چراغ امید ظاهر شده است. این سازمان بینا به دنبال رسیدگی به این مسائل اساسی و ایجاد تأثیر ماندگار بر زندگی افراد پیر و جوان است.

بنابر این، تمرکز اصلی بنیاد “Yo Vivo en el Amor” دقیقاً چیست؟

این بنیاد در قلب خود به گنجاندن عناصر حیاتی در آموزش اختصاص دارد که اغلب نادیده گرفته می شوند یا کمتر بها داده می شوند. یکی از این عناصر عزت نفس است. در دنیایی که شک و نا امنی بیداد می کند، پرورش عزت نفس ضروری است. این بنیاد معتقد است که القای احساس ارزشمندی از سنین جوانی می تواند افراد را برای غلبه بر چالش های زندگی با اعتماد به نفس توانمند کند.

یکی از الهام‌ بخش‌ ترین اهداف بنیاد، راهنمایی افراد برای کشف استعداد های منحصر به‌ فردشان است. هر کودکی دارای توانایی ها و پتانسیل های خود است که منتظر کشف شدن هستند. این بنیاد از طریق راهنمایی و حمایت به دنبال کمک به کودکان در شناسایی و شکوفایی این استعداد ها است و به آنها شانس بیشتری برای تحقق آینده‌ های موفق می‌ دهد.

فراتر از کلاس درس، بنیاد “Yo Vivo en el Amor” اهمیت پرورش عشق و صبر در خانواده ها را تشخیص می دهد. والدین و مراقبان نقش اساسی در رشد کودک دارند و بنیاد تلاش می کند تا آگاهی را در مورد اهمیت فراهم کردن محیط های محبت و پرورش برای کودکان افزایش دهد. آموزش با صبر و شکیبایی و ترویج عشق به خود سنگ بنای رویکرد آنها است.

کامیلا آولا به عنوان سفیر بین المللی به عنوان منبع الهام عمل خواهد کرد و پیام عشق و آگاهی را به مخاطبان در سراسر جهان منتشر خواهد کرد.