آهنگ “ال جفه” شکیرا را به کانون توجه و روی لبان طرفداران در سراسر جهان سوق داده است. این موضوع نه تنها به دلیل پیام آهنگ درباره جرارد پیکه در مورد اخراج دایه فرزندان خود و عدم ارائه مزایای اجتماعی به او دارد. بلکه با رقص شکیرا هم شگفتی ساز شده است.

درست زمانی که به نظر می رسید جنجال پیرامون این آهنگ حول نام پدر پیکه می چرخید، چیزی مهمتر خبرساز شد.

آیا کارگران به دلیل خواندن آهنگ «ال جفه» شکیرا اخراج شدند

چند روز پیش ویدیویی در پروفایل لوس پاناس در تیک تاک ظاهر شد که در آن سه مرد در حال خواندن بخشی از آهنگ هستند. این دقیقاً قسمتی نبود که شکیرا خوانده بود، بلکه یکی از اعضای گروه “Fuerza Regia” بود.

در حالی که به رئیس خود اشاره می کنند در این ویدئو می خوانند: “من رئیس سختی دارم که حقوق خوبی به من نمی دهد.” “من پیاده می رسم، و او با مرسدس بنز می رسد. او با من بد رفتار می کند.”

با این حال، چیزی که به نظر می‌ رسید صرفاً یک طراحی رقص بود، زمانی که این ویدیو زیرنویس شد، تغییر جدی‌ تری به خود گرفت: «ما این رقص را به رئیسمان تقدیم می‌ کنیم تا افزایش حقوق خود را مطالبه کنیم.»

در نتیجه، کاملاً مشهود است که پیام قوی ارسال شده در ویدئو، همراه با رقص، متوجه کارفرمای آنها بود که ظاهراً منجر به اخراج این افراد که لباس کارگران ساختمانی را بر تن داشتند، شد.

این ویدیو در تیک تاک و دیگر پلتفرم‌ ها توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرد و در نهایت به رئیس فرضی رسید. متعاقباً در همان حساب تیک تاک، ویدیوی دیگری این افراد را در حال بحث در مورد وضعیت آن ها نشان می‌ دهد.

آنها خاطرنشان کردند: ویدئوی وایرال شده به قیمت شغل ما تمام شد. با توجه گسترده مردم و انگیزه پیام در آهنگ شکیرا، یکی از مردان اظهار داشت که این کلیپ به دست کارفرمایان آنها رسیده است.

این مرد افزود: “این ویدئویی که در اینجا می بینید به سرعت پخش شد و ما تاثیر قابل توجه آن را پیش بینی نمی کردیم که به رئیس ما برسد. این واقعا ما را تحت تاثیر قرار داده است.” دو مرد دیگر نیز احساسات مشابهی را ابراز کردند و بر پیامدهای مثبت و منفی آن بر وضعیت شغلی آنها تاکید کردند.

چرا مردم به ماجرای کارگران اخراجی شک می کنند؟

در پایان، در حالی که بسیاری از داستان‌ ها در رسانه‌ های اجتماعی پخش می‌ شوند، این مردان به سرعت شروع به تولید محتوا کردند و در ابتدا با بخش‌ های مختلف آهنگ در تنظیمات و لباس‌ های مختلف می‌ رقصیدند.

آنها حتی شروع به اشتراک گذاری ویدیوهایی از دیگران کردند که رقص آنها را تکرار می کردند. با این حال، هنگامی که آنها شروع به تبلیغ فروش امپانادا کردند، شک و تردیدهایی به وجود آمد که نشان می داد دیگر نیازی به “ال جفه” ندارند.

در نهایت، آنها به استخدام مجدد توسط کارفرمایان سابق خود اشاره کردند و باعث شد کاربران رسانه های اجتماعی صحت ادعاهای خود را زیر سوال ببرند و اینکه آیا یک برنامه پنهان در پشت “لوس پاناس” وجود دارد یا خیر؟.