موریا کازان، در مستندهای جدید خود در اسپاتیفای، اظهارات تندی درباره شکیرا با دامیان کوک و لالی اسپوزیتو به جای گذاشت که به سرعت در رسانه های اجتماعی واکنش هایی را به همراه داشت.

موریا مداخله کرد: “با گریه بس است. می فهمم که تو دیگر پیکه را دوست نداری. متوجه شدیم، او پیکه را دوست نخواهد داشت؟ او دیوانه پیکه است.”

در آن لحظه لالی گفت: “او باید از دور زدن با پیکه دست بردارد و او را رها کند. اما او اکنون دارد توپ‌ ها را خراب می‌ کند. و من اصلاً او را باور نمی‌ کنم. آیا منطقی است که شما این را باور کنید، او یک میلیونر بزرگ است. اما به نظرم می‌ رسد که او دارد التماس می‌ کند.»

 

 

طرفداران شکیرا به سرعت نسبت به این اتهامات واکنش نشان دادند و به شدت از آن اظهارات انتقاد کردند و پیام های زیادی که در شبکه های اجتماعی انباشته شد.