💌فروردین💌

تغییر بزرگی در زندگی‌ ات پیش خواهد آمد که به کل زندگی شما را تکان می‌ دهد و از این رو به آن رو می‌کند و باعث می‌ شود  که شما در مسیر بهتری قرار بگیرید.

💌اردیبهشت💌

فرصتی پیش می‌ آید که می‌ توانی تمام اشتباهات گذشته را جبران کنی و مسیر بهتری را طی کنی. این فرصت مناسب را از دست نده.

💌خرداد💌

این روزها اتفاقات خوشی برایتان خواهند افتاد که بسیار حالتان را  خوب می‌ کند و تمام اتفاقات بد گذشته از ذهن شما پاک می‌ شود.

💌تیر💌

موفقيت خوبی در زمينه مسائل مالی و اقتصادی به دست می‌ آورید. كسی كه موفق‌ تر است، رقيبان و حسودان بيشتری هم خواهد داشت. بدون توجه به آنها به كار خودتان ادامه دهید.

💌مرداد💌

اوضاع مالی شما همچنان روال عادی خود را دارد؛ اما با كمی تلاش و كوشش و حوصله بيشتر می‌ توانید تحولی در وضعيت مادی خود ايجاد كنید.

💌شهریور💌

شما بهتر از هر كسی می‌توانید استعداد هايتان را تقويت کرده و تجربه‌ های بیشتری کسب کنید. پرورش اين استعدادها به معنای سود و منافع زیادی در بلند مدت خواهد بود.

💌مهر💌

به زودی ريشه و عامل ناراحتی‌ تان را خواهید فهميد و آن را از بین می‌ برید.

💌آبان💌

اين روزها برای شما تعيين‌كننده خواهند بود؛ چون بايد در فاصله آن تصميم‌ های مهمی بگيری . در عشق و دوستی ثابت قدم باشید و در زندگی هميشه پيشرفت و ترقی را جستجو كرد.

💌آذر💌

يک مشکل خانوادگی و اداری و يا دعوای حقوقی پايان می‌ گيرد.

💌دی💌

به زودی بحران‌ ها تمام خواهد شد. گرچه دوره‌ی سختی را پشت سر گذاشتی اما همه چيز درحال تغيير است و روزهای خوبی پيش روی توست.

💌بهمن💌

پس از يك دوره صبر و پايداری، موفقيت و پيروزی فرا خواهد رسيد. حالا زمان بهره‌ برداری و راحتی و آسايش است.

💌اسفند💌

يك سفر برايت پيش می‌ آيد كه برای تو بسيار سودآور خواهد بود. اگر در يك برنامه تجاری مشاركت می‌ کنی، شانس با توست و منتظر سودی كه عايدت می‌ شود باش.