سلنا گومز و بنی بلانکو در شب عاشقانه می شوند! گومز و نامزدش در یک شب عاشقانه در تماشای بازی بسکتبال نیویورک نیکز و فیلادلفیا 76ers در مدیسون اسکوئر گاردن نیویورک در روز دوشنبه، 22 آوریل، در حالی که استینگ و تعدادی دیگر در کنار آنها نشسته بودند، دیده شدند.

گومز 31 ساله و بلانکو 36 ساله در طول مسابقه بسیار رمانتیک به نظر می رسیدند.

دیگر ستارگان حاضر در بازی 22 آوریل کریس راک، بن استیلر، کریستوفر ملونی، کارملو آنتونی و ایگو نودیم و سیسیلی استرانگ بودند.