در چند روز اخیر، شهادت های مختلفی منتشر شده است که جزئیات رفتار شکیرا در محل کار را نشان می دهد. برخی از آنها بر شخصیت مغرور و عدم همدلی او با کارگرانش تأکید می کنند. آخرین مورد مربوط به جنی گارسیا، رقصنده ای است که با خواننده کلمبیایی همکاری می کرد، که در مصاحبه با کانال یوتیوب “La Saga” از رفتار این هنرمند با او ابراز تاسف کرد.

رقصنده بسیار رک بود و اصرار داشت که از هنرمندی در سطح جهانی مانند شکیرا چنین انتظاری نداشت. او گفت: “من 12 اجرا با او انجام دادم و او پولی به من نداد. بدون اینکه او به من پول بدهد، با او کار می کردم، و اما رفتاری که او با ما رقصندگان داشت.” جنی گارسیا سپس برخی از جنجالی ترین اپیزود هایی را که با این خواننده کلمبیایی تجربه کرده بود، بازگو کرد.

“او مرا برهنه از رختکن بیرون آورد”

شکیرا، طبق گفته رقصنده، هیچ تدبیری برای برخی از اعضای تیم خود نشان نداده است. او مرا از رختکنم بیرون آورد و من برهنه بودم. او همچنین به حمام ما رفت زیرا حمام او آسیب دیده بود و کارکنان امنیتی ما را بیرون آوردند. وقتی بیرون آمد حتی از ما تشکر نکرد. و آنها به ما اجازه ورود ندادند.”

جنی گارسیا وضعیت ناراحت کننده ای را بازگو کرد. این رقصنده اظهار داشت: “دوست من در وضعیت خوبی نبود و من اینگونه بودم در حالی که روزنامه نگاران، نیروهای امنیتی و دیگران از آنجا عبور می کردند. این احترام نیست.”

جنی گارسیا: احترام به شکیرا را از دست دادم

رقصنده، با وجود همه چیز، از توصیف شکیرا به عنوان یک “هنرمند بزرگ” دریغ نکرده است. با این حال، او گفته است که با بزرگان دیگری در صنعت موسیقی کار کرده است و هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده است: “او از ما تشکر نکرد، صورتش را از ما برگرداند و ما را از روی صحنه برد. این برخورد ها، باعث شد وقتی چهره به چهره او را ملاقات کردم، احترام به او را از دست دادم.”