شکیرا در طول زندگی حرفه ای خود هنرمندی بوده است که با طرفدارانش صمیمی بوده است. با این حال، پس از پخش ویدیویی که نشان می‌ دهد این خواننده ظاهراً یک زن را هل می‌ دهد، این موضوع برای برخی از طرفداران باعث تردید در رفتار دوستانه او می شود.

در این کلیپ که نه منشا و نه زمینه آن مشخص است، چند نفر در انتظار شکیرا دیده می شوند. برخی از پلیس‌ ها منطقه را محاصره کرده‌ اند تا اطمینان حاصل کنند که اوضاع عادی است، اما یک خانم موفق می‌ شود خیلی به شکیرا نزدیک شود و با تلفن همراهش از او فیلم بگیرد.

این لحظه ای است که به نظر می رسد شکیرا او را از خود دور می کند، بازویش را می گیرد، قبل از اینکه با لبخند به طرفداران دیگر نزدیک شود.

رفتار شکیرا نظرات متفاوتی را ایجاد می کند

ویدئوی بحث برانگیز منتشر شده در تیک تاک و  در فضای مجازی نظرات متفاوتی را ایجاد کرده است. برخی از افراد شکیرا را به خاطر رفتار غیر دوستانه اش انتقاد می کنند. یک کاربر نوشت: “به وضوح می توانید این را ببینید و با توجه به اینکه او به عنوان یک هنرمند با چه قیافه بدی برخورد می کند.”

یکی دیگر از کاربران نوشت: من عاشق شکیرا هستم اما این کار او بسیار اشتباه بود. در حالی که برخی از رفتار شکیرا راضی نبودند، برخی دیگر از او دفاع کردند.

یکی از طرفدارانش نوشته است: “ما هنوز شکیرا را دوست داریم، گاهی اوقات همه چیز آنطور که به نظر می رسد نیست.” به گزارش El Tiempo، برخی معتقدند که این زن در نزدیک شدن بیش از حد به شکیرا مقصر بوده است.

با این حال، به نظر می رسد که این زن در داخل ساختمانی بوده که شکیرا آن را ترک کرده است، به این معنی که آنها ممکن است قبلاً با هم ملاقات کرده باشند، زیرا وقتی شکیرا او را هل می دهد، او واکنشی نشان نمی دهد.