یک خبر عاشقانه 💚 برای متولدین هر ماه روز شنبه 28 مرداد 1402

💌فروردین💌

از ريسك كردن نبايد ترسيد.اگر ترس از ریسک را کنار بگذاری به آن چیزی که ته دلت هست نزدیک خواهی‌ شد.

💌اردیبهشت💌

گذشته را نمی‌ توان دوباره زنده كرد. بايد خاطره آنها را نگه داشت و با مرور اين خاطرات، از آنها درس‌ های لازم را فرا گرفت. گذشته برای شما می‌‌تواند چراغ راه آينده باشد.

💌خرداد💌

امروز شانس با تو خواهد بود اما در هر حال بايد هوشيار و مراقب موقعيت‌ های خود باشی.

💌تیر💌

در پی تفاهمی كه ايجاد می‌ شود روزهای خوشی را تجربه خواهید كرد. در سايه عشق و همدلی، می‌ توان زندگی شيرينی را تجربه كرد. اين شيرينی را نبايد به هيچ قيمتی تلخ كرد.

💌مرداد💌

پس از يك دوره ناراحتی و تنهايی، اكنون وارد مرحله تازه‌ای از زندگی شده‌ ای. با شخصی آشنا می‌ شوی كه بعضی از روياهای شيرين تو را به واقعيت نزديك کرده و تو را شاد و خوشبخت می‌ كند.

💌شهریور💌

تو طبعی آتشين داری و زود تحت‌تأثير قرار می گيری. بايد احساسات خود را كنترل کرده و به دور از هر گونه تنش و اضطراب تصميم بگيری تا موفق شوی.

💌مهر💌

فردی اشتباهاتی مرتکب شده که حال پشیمان شده و به سراغتان آمده تا اشتباهاتش را جبران کند. به او فرصت دوباره بدهید و بگذارید تا اشتباهاتش را جبران کند.

💌آبان💌

نگران سردی اين رابطه نباش. به مرور زمان و با شناخت بيشتر همه چيز تغيير خواهد كرد و اين رابطه محكم خواهد شد.

💌آذر💌

تحولات مهمی در زندگی عاطفيت پيش می‌ آيد و تو باید تصميمات تازه‌ ای بگيری. برای آنكه اين تصميمات در جهت آسايش تو باشد بايد دور انديشی داشت و فردا های دورتر را نيز در نظر گرفت.

💌دی💌

در قلمرو عشق و روابط عاطفی، تحول مهمی اتفاق می‌ افتد كه برای تو تعيين كننده خواهد بود. البته هر تحول يا حادثه‌ای در قلمرو عشق و دوستي تاثيرگذار و تعيين كننده خواهد بود. نسبت به اين تحول خوش‌ بين باش.

💌بهمن💌

احتياج داری كه افق‌های زندگی عاطفی خود را توسعه دهی. بايد با افراد جديد آشنا شده و از آنها بیاموزی. بايد راه‌ های تازه‌ ای را كشف و تجربه كنی. هنوز فرصت‌ های خوبی در اختيار داری.

💌اسفند💌

ماجرای عاطفی تازه‌ای پيش می‌ آيد كه نبايد از آن ترسيد. با جرات و جسارت بايد وارد اين ماجرا شد و از آن پيروز خارج شد. تو اين توانایی را داری كه هر كسی را مجذوب خود سازی.