جنیفر لوپز و بن افلک با هم در لس آنجلس دیده شدند، در حالی که لوپز در صندلی سرنشین ماشین افلک نشسته بود، تنش میان آن ها به نظر می رسید. به نظر می رسید که آنها درگیر یک بحث جدی هستند، افلک بیشتر صحبت می کرد و لوپز با دقت گوش می داد. جنیفر در یک نقطه نگاهش را به سمت دیگری دوخت و به نظر می‌ رسید حرف بن را پردازش می‌ کرد.

با وجود ظاهر پرتنش آنها در آن لحضه، یک منبع نزدیک به این زوج به دیلی میل گفت که آنها عاشق هم هستند و یک سال زندگی مشترک را جشن می گیرند. لوپز همچنین نقش مثبتی در تقویت رابطه افلک با همسر سابقش جنیفر گارنر داشته است.

گزارش‌ های اخیر مبنی بر عصبانیت لوپز به خاطر عکس‌ های افلک و گارنر که در حال معاشرت بودند، توسط این خودی کم‌ اهمیت خوانده شد و تاکید کرد که هیچ بد خواهی بین این سه نفر وجود ندارد. درعوض، لوپز به طور کامل از ترتیب “هم والدینی شاد” آنها حمایت می کند.

در واقع، خودی گفت که رابطه عاشقانه افلک با لوپز به صلح بین افلک و گارنر کمک کرده است و در نهایت به پویایی والدین مشترک آنها کمک کرده است.

این منبع خاطرنشان کرد: یکی از چیزهایی که باعث شد گارنر و افلک به جای بهتری برسند، جی لو بود و هست. «بن سالم است. درام گذشته و احساسات طلاق مدت‌ هاست که از بین رفته‌ اند و همه آن‌ ها در حال انجام وظایف خود هستند.

“این واقعاً یک موقعیت بسیار خوشحال کننده است. همه چیز در حال حاضر واقعاً خوب است و باید در آینده نزدیک و دور به همین شکل باشد.”