تراویس کلس ابتدا علاقه خود را به تیلور سوئیفت از طریق یک دستبند دوستی (با شماره تلفن او روی آن) ابراز کرد و اکنون به نظر می رسد که او در حال جبران این لطف است.

تیلور در یک مهمانی پس از آخرین بازی کانزاس سیتی چیفز از او عکس گرفته شد که با خوشحالی ژست گرفته و یک بوسه برای دوربین ها کاشت. در برخی از عکس‌ ها، مشخص است که او یک دستبند طلا با مهره‌ های قرمز به دست دارد، که نام مستعار تراویس،روی ان خود نمایی می کند.

این اولین باری نیست که سوئیفت با دستبند های سفارشی دیده می‌شود تا فریاد شیرینی به مردش بدهد. او در ماه اکتبر با دستبند “87” خود دیده شده بود.