تیلور سوئیفت بزرگترین تشویق کننده تراویس کلس است! یکشنبه شب، تیم چیفر برنده سوپر بول 2024 شد و سوئیفت شیرین ترین جشن را در میان دوستان داشت. دوستان سوئیفت از جمله آیس اسپایس، بلیک لایولی، لانا دل ری، کلی اسپری و اشلی آوینیونه بالا و پایین می پریدند و در آخرین لحظات دور هم جمع شدند.

پس از بازی، سوئیفت با مادر کلس، دونا کلس، راهی میدان شد تا به سخنرانی تراویس کلس پس از مسابقه گوش دهد.

قبل از سوپر بول، کلس، برای مصاحبه در مورد فصل 2023-2024 خود که شامل رابطه بسیار تبلیغاتی او با سوئیفت است، که برای اولین بار در سپتامبر 2023 در یک بازی Chiefs شرکت کرد.

کلس درباره حضور سوئیفت در طول فصل گفت: «این چیزی جز سرگرمی نبود. هر دوی ما در مورد این سبک زندگی یاد گرفته ایم، زیرا می دانیم که من او را وارد دنیای فوتبال کردم.