گزارش شده است برد پیت که در روز 12 ژانویه در افتتاحیه گالری گاگوسیان در بورلی هیلز با برخی از اعضای خانواده آنجلینا جولی برخورد نا خوشایندی داشته است. برد در نمایشگاه هنری و غافل از اینکه پدر آنجلینا، جان وویت و برادرش، جیمز هیون نیز قرار است در آنجا حضور داشته باشند شرکت کرد.

بسیاری از مردم متوجه شدند که چقدر ناخوشایند بود که برد در فضایی با خانواده آنجلینا بود، و این فضای بزرگی نیست.

شاهدان ادعا کردند که جیمز رفتارش دوستانه بود. اما شاهد عینی آنها را در حال صحبت ندید. یک منبع افزود که براد و پدر آنجلینا بیشتر در طول مدت رویداد با دوستان صحبت می کردند. با این حال، شاهد عینی اشاره کرد که برد و اینس د رامون نامزد جدیدش آرام بودند.

برد و آنجلینا از زمان جدایی خود رابطه خوبی نداشتند، به خصوص پس از آن که آنجلینا برد را به آزار عاطفی و فیزیکی نسبت به فرزندانشان متهم کرد. در اکتبر 2022، آنجلینا اسناد دادگاهی را علیه برد ارائه داد و ادعا کرد که برد در سپتامبر 2016 زمانی که خانواده در یک جت خصوصی بودند او رفتار خشونت آمیزی داشته است. نماینده برد این اتهامات را رد کرد و در بیانیه ای به CNN گفت که آنها “کاملاً نادرست” هستند.