آل پاچینو 83 ساله دوباره یک مرد مجرد است. چهارشنبه شب خبر جدایی این بازیگر افسانه ای و دوست دختر 29 ساله اش نورالفلاح منتشر شد. طبق گزارش The Blast، او اسناد قانونی را برای حضانت پسر سه ماهه خود، رومن پاچینو، ارائه کرده است که راه را برای حمایت از کودک هموار می کند.

این زوج سابق از آوریل 2022 رابطه عاشقانه ای داشتند و تنها سه ماه پیش در 6 ژوئن در لس آنجلس به نوزاد رومن خوش آمد گفتند. این رسانه که این اسناد را دید، می‌ گوید که نور به دنبال حضانت کامل فیزیکی با  معقول است. بنا بر گزارش ها، او مایل بود با حضانت قانونی مشترک موافقت کند، که به او اجازه می داد در تصمیماتی مانند آموزش، درمان پزشکی و مذهب شرکت کند.

نور از آل پاچینو درخواست می کند که هزینه های وکالت و سایر هزینه های مربوط به پرونده را بپردازد. به گفته این رسانه میزان مشخصی از نفقه کودک ذکر نشده است. آنها خاطرنشان کردند که در کالیفرنیا، دادگاه باید به طور رسمی پدر و مادر و درآمد هر دو طرف را قبل از صدور دستور حمایت از کودک تعیین کند.

بنابراین، پرداخت ماهانه پاچینو بر اساس میزان درآمدی است که او در سال به دست می آورد. در این سند آمده است: «دادگاه ممکن است برای حمایت از کودک حکم صادر کند و بدون اطلاع بیشتر به هر یک از طرفین، تکلیف درآمدی صادر کند.

این روزنامه خاطرنشان می کند که هیچ مدرکی وجود ندارد که پاچینو به هیچ وجه با آن مبارزه می کند. از آنجایی که آنها ازدواج نکرده اند، این روند قانونی را آسان تر می کند و فقط پدری و حمایت از فرزند را ایجاد می کند. اگر حضانت به موضوعی تبدیل شود، این محل تعیین شده برای رسیدگی به موضوع خواهد بود.